جامعه شناسی فقر به زبان ساده

جامعه شناسی فقر به زبان ساده

انواع فقر از نظر جامعه شناسی

جامعه شناسی و فقر

فقر ، به وضعیتی گفته میشود که فرد فاقد پول یا دارایی مادی معمول یا قابل قبول اجتماعی باشد. گفته می شود فقر زمانی وجود دارد که افراد قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نباشند. در این زمینه ،برای شناسایی افراد فقیر ابتدا نیاز به تعیین آنچه که نیازهای اساسی را تشکیل می دهد، است.

افرادی که انعکاس دهنده استاندارد زندگی حاکم بر جامعه هستند" این معیارها را به عنوان "نیازهایی که برای بقا ضروری هستند" تعریف میکنند.

خیریه مکتب طه با شناسایی افراد نیازمند و کمک به آنها سعی دارد کمکی هرچند کوچک به جامعه و افراد بی سرپرست داشته باشد.

 معیار اول فقط افرادی را که در  مرز گرسنگی یا مرگ قرار دارند ، در بر می گیرد. مورد دوم برای افرادی که تغذیه ، مسکن و پوشاک آنها ، هرچند برای حفظ زندگی کافی است ، اما نسبت به کل جمعیت اندازه گیری نمی شود. تلفیق این تعاریف با مفاهیم غیر اقتصادی که از کلمه فقر به دست آورده شده ، یاعث پیچیده تر شدن این مهم می شود

به عنوان مثال سطح پایین سلامتی جسمی ، سطح پایین آموزش یا مهارت ، ناتوانی یا عدم تمایل به کار ، میزان بالای رفتارهای مخرب یا بی نظمی همه و همه جز این تعاریف محسوب می شوند. در حالی که اغلب این ویژگی ها در فقر وجود دارند ، گنجاندن آنها در تعریف فقر ، تمایل به پنهان کردن رابطه بین آنها و عدم توانایی تأمین نیازهای اساسی فرد باعث میشود، اثرات فقر برای افراد و جامعه مضر باشد.

اگرچه فقر پدیده ای به اندازه تاریخ بشر است ، اما اهمیت آن با گذشت زمان تغییر کرده است. طبق روشهای سنتی تولید اقتصادی (یعنی غیر صنعتگرایی) ، فقر گسترده به صورت اجتناب ناپذیر پذیرفته شده بود. بازده کل کالاها و خدمات ، حتی اگر به طور مساوی توزیع می شد ، باز هم کافی نبود تا با داشتن استانداردهای غالب ، زندگی راحتی به کل مردم بدهد. با این وجود ، با بهره‌وری اقتصادی ناشی از صنعتی شدن ، این اتفاق متوقف شد، به ویژه در کشورهای صنعتی جهان ، جایی که خروجی ملی برای افزایش کل جمعیت به یک سطح راحت کافی بود

 

بسته به عواملی مانند زمان یا مدت (بلند مدت یا کوتاه مدت یا چرخه ای) و توزیع (گسترده ، متمرکز ، فردی) ممکن است چندین نوع فقر داشته باشیم.

فقر چرخه ای

موسسه خیریه مکتب طه

فقر چرخه ای به نوعی اشاره دارد که ممکن است در کل جمعیت گسترده باشد ، اما این مورد مدت زمان محدودی دارد. در جوامع غیر صنعتی (حال و گذشته) ، این نوع ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی فرد عمدتاً به کمبودهای موقتی مواد غذایی ناشی از پدیده های طبیعی یا برنامه ریزی ضعیف کشاورزی بستگی دارد. به دلیل کمبود مواد غذایی ، که بدبختی های گسترده ، هر چند موقت را به همراه آورده ، قیمت ها افزایش می یابد.

در جوامع صنعتی علت اصلی چرخه ای نوسانات چرخه تجارت است ، بیکاری گسترده در دوره های افسردگی یا رکود جدی. در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، ملل صنعتی جهان وحشت و رکود اقتصادی را تجربه کردند که به طور موقت تعداد فقرا را افزایش داد. تجربه ایالات متحده در رکود بزرگ دهه 1930 ، گرچه در برخی از ویژگی های آن بی نظیر است ، اما نمونه ای از این فقر را نشان می دهد. و تا زمان رکود بزرگ ، فقر ناشی از نوسانات تجاری به عنوان یک نتیجه اجتناب ناپذیر از روند طبیعی تنظیم بازار پذیرفته شده است. تجارب رکود بزرگ الهام بخش نسلی از اقتصاددانان همچون جان مینارد کینز است که به دنبال راه حل برای مشکلات ناشی از نوسانات شدید چرخه تجارت بودند. از زمان رکود بزرگ ، دولتها در تقریباً همه جوامع پیشرفته صنعتی سیاستهای اقتصادی اتخاذ کرده اند که تلاش می کنند اثرات نوسانات اقتصادی را محدود کنند. به این معنا ، دولت ها با افزایش هزینه ها به عنوان وسیله ای برای تحریک اقتصاد ، در کاهش فقر نقش موثری دارند. بخشی از این هزینه ها به صورت کمک مستقیم به بیکاران یا از طریق جبران بیکاری ، رفاه و سایر یارانه ها یا با اشتغال در پروژه های عمومی انجام می شود. اگرچه افسردگی مشاغل بر همه اقشار جامعه تأثیر می گذارد ، اما بیشترین تأثیر را بر روی افراد دارای پائین تر دارد زیرا منابع کمتری نسبت به اقشار بالاتر دارند.

 

فقر جمعی

موسسه خیریه

در مقابل فقر چرخه ای ، که فقر موقتی است ، فقر گسترده یا "جمعی" وجود دارد که ، مستلزم کمبود نسبتاً دائمی وسایل برای تأمین نیازهای اساسی است - شرایطی که ممکن است آنقدر عمومی باشد که میانگین زندگی در یک جامعه را توصیف کند. در گروههای نسبتاً بزرگی در جامعه ای مرفه و متمرکز شده است. فقر جمعی و عمومی و متمرکز ممکن است از نسلی به نسل دیگر منتقل شود ، والدینی که فقر خود را به فرزندان خود منتقل می کنند.

فقر جمعی در مناطقی از آسیا ، خاورمیانه ، بیشتر آفریقا و بخش هایی از آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی نسبتاً عمومی و پایدار است. زندگی برای بخش عمده جمعیت در این مناطق در حداقل سطح است. کمبودهای تغذیه ای باعث بیماری می شوند که بندرت توسط پزشکان در کشورهای بسیار پیشرفته دیده می شود. امید به زندگی کم ، میزان بالای مرگ و میر نوزادان و سلامت ضعیف زندگی را در این جوامع نشان می دهد.

فقر جمعی معمولاً مربوط به توسعه اقتصادی نیست. منابع کل بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آفریقا ، آسیا ، جنوبی و آمریکای مرکزی برای حمایت از جمعیت حتی اگر به طور مساوی بین همه شهروندان تقسیم شود ، کافی نخواهد بود. هم کنترل جمعیت و هم توسعه اقتصادی ناشی از آن در بسیاری از کشورها دشوار ، بحث برانگیز و در بعضی مواقع بی نتیجه یا ناامیدکننده از نتایج خود بوده است.

افزایش GNP به دلایلی لزوماً منجر به بهبود سطح زندگی برای جمعیت در کل نمی شود. مهمترین دلیل این است که ، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، جمعیت حتی سریعتر از اقتصاد رشد می کند و در نتیجه فقر کاهش نمی یابد. این افزایش جمعیت در درجه اول ناشی از کاهش میزان مرگ و میر نوزادان است که با بهبود اقدامات بهداشتی و کنترل بیماری امکان پذیر است. مگر در مواردی که چنین نرخ پائین درنهایت منجر به زنانی شود که فرزندان کمتری داشته باشند ، نتیجه تسریع شدید در رشد جمعیت است. برای کاهش میزان زاد و ولد ، برخی از کشورهای در حال توسعه برنامه ریزی در سطح خانوادگی و ملی را اجرا کرده اند و نتایج متفاوتی داشته اند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با یک سیستم دیرینه توزیع نابرابر ثروت مشخص می شوند - سیستمی که احتمالاً با وجود افزایش قابل توجه GNP ، ادامه خواهد یافت.

 

فقر جمعی متمرکز

در بسیاری از کشورهای صنعتی ، نسبتاً مرفه ، گروههای جمعیتی خاص در برابر فقر طولانی مدت آسیب پذیرتر هستند. در مناطق غیر صنعتی یا متروکه ، و در مناطقی که کشاورزی یا صنعت ناکارآمد است و نمی تواند با تقاضا رقابت کند ، قربانیان فقر متمرکز جمعی دیده می شود. این افراد ، مانند افراد مبتلا به فقر عمومی دارای میزان مرگ و میر بالا ، سلامتی ضعیف ، سطح تحصیلات پایین و غیره در مقایسه با اقشار مرفه جامعه هستند. صفات اصلی اقتصادی آنها بیکاری ، مشاغل غیرمجاز و بی ثباتی شغلی است. تلاشها در جهت بهبود ، بر راههای ورود گروههای محروم به جریان اصلی زندگی اقتصادی با جذب صنعت جدید ، ترویج مشاغل کوچک ، معرفی روشهای کشاورزی بهتر و بالا بردن سطح مهارت اعضای شاغل جامعه است.

 

فقر موردی

مشابه فقر جمعی، در ثبات نسبی است اما از نظر توزیع با آن متفاوت است ، فقر موردی به ناتوانی فرد یا خانواده در تأمین نیازهای اساسی حتی در محیط های اجتماعی رفاه عمومی اشاره دارد. این ناتوانی عموماً با فقدان برخی خصوصیات اساسی مرتبط است. به عنوان مثال چنین افرادی ممکن است نابینا ، ناتوان از نظر جسمی یا عاطفی و یا دارای بیماری مزمن باشند. معلولیت های جسمی و روانی معمولاً با همدلی همراه می شوند ، زیرا فراتر از کنترل افرادی است که از آنها رنج می برند. تلاش برای بهبود فقر به دلایل جسمی، بر آموزش ، اشتغال پناهجویانه و در صورت لزوم نگهداری اقتصادی متمرکز است.

ما در موسسه خیریه مکتب طه تلاشمان را میکنیم تا با تمام توان در راه ریشه کن کردن این معضل تاریخی گام برداریم، خوشحالیم که در این راه سخت همواره عزیزانی وجود داشته اند که بدون هیچ چشم داشتی  به ما کمک کرده اند.

شبکه‌های اجتماعی

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
لینکدین

تماس با ما

شماره موبایل: 0912-8173017

شماره فکس: 021-55623304

شماره تلفن: 021-55621666

ایمیل:maktabtaha@yahoo.com

آدرس : تهران -خیابان وحدت اسلامی-خیابان مختاری شرقی-جنب مسجد یزدی ها-پلاک137

موسسه خیریه مکتب طه (ص)

لطفا ، نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در قسمت تماس باما ، ارسال کنید و به پیشرفت هرچه بهتر ما کمک کنید .

تمامی حقوق برای موسسه خیریه مکتب طاها محفوظ است.